For informasjon før stevnet:
Caroline Thorstensen
Tlf: +47 47 63 42 34
caroline@vslk.no

Stevneleder
Petter Bratland
Tlf: +47 90 08 63 43
khoeig@online.no

Stevnekontor:
Randi Rypestøl
Tlf: +47 91 86 46 02
randiryp@gmail.com

 

Premiering